• Privacy policy

Polityka Prywatności

 

Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie naszych Klientów o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych. Wyjaśniamy także zasady oraz cele pozyskiwania danych. Procesy te są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: EHG TRADE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie ul. Bociana 19 31-231

 

2) Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@ehg-store.com, lub pisemnie na następujący adres: EHG TRADE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie ul. Bociana 19 31-231

 

3) Dane przetwarzane przez sklep: imię nazwisko, dane adresowe, adres email, numer telefonu, numer NIP, dane transakcyjne

 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia rejestracji w sklepie, realizacji zamówienia, wystawienia faktury, wysyłki zakupionego towaru, wysyłki newslettera oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Oznacza to w szczególności:

• prowadzenie badań statystycznych,

• rozpatrywanie reklamacji,

• dochodzenie ewentualnych roszczeń,

 

5) Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest:
• wykonanie umowy sprzedaży (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym - w przypadku odstąpienia przez Pana/Panią od umowy, zapobiegania oszustwom, rozpatrzenia reklamacji;
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach, w których wyrażana zostaje na: promocję i marketing produktów oferowanych przez Administratora, przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,

 

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych w szczególności: podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia, np. firma kurierska, program księgowy, program do realizacji zamówień, obsługa informatyczna przy pomocy których to podmiotów realizowana jest dostawa i wysyłka, lub inne podmioty, gdy jest to niezbędne do realizacji ww. celów,

 

7) Przewidywany okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynosi 5 lat

 

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować odmową realizacji zamówienia.